Systemy parkingowe Warszawa

System parkingowy NicePark

Systemy parkingowe to szybko rozwijająca się branża. Wraz z rozwojem miast i stref płatnego parkowania coraz więcej inwestorów postanawia odpłatnie udostępniać kierowcom miejsca do parkowania. Takie automatyczne systemy poboru opłat mogą służyć także ochronie miejsc dla klientów obiektów z własnym parkingiem. Mogą również porządkować parking, umożliwiając bezpłatne jego opuszczenie w wyznaczonym czasie lub uiszczenie wysokiej opłaty.

Elementy systemu parkingowego NicePark

Systemu parkingowego NicePark

WJAZD

Elementami wjazdu są terminal wjazdowy, szlaban wjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. Aktywacja terminala następuje dopiero po najechaniu pojazdem na pierwszą pętlę. Kierowca może wówczas użyć karty zbliżeniowej lub nacisnąć przycisk, który spowoduje wydruk biletu. Może także skontaktować się z obsługą naciskając przycisk info (opcja). Szlaban otworzy się po odebraniu biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty. Jeżeli pojazd przejedzie pod szlabanem, zamknie się on automatycznie dzięki sygnałowi z drugiej pętli indukcyjnej.

Systemu parkingowego NicePark

ZARZĄDZANIE

Sercem systemu jest serwer - komputer PC wraz z oprogramowaniem Control Manager. Program ten daje pełną kontrolę nad działaniem systemu parkingowego, zapisuje wszelkie zdarzenia systemowe i umożliwia generowanie raportów okresowych. Pozwala także na ustalenie dogodnej taryfy opłat oraz sprawdzenie jej działania. Konta użytkowników i administratora są zabezpieczone hasłem aby kontrolować poziom dostępu do poszczególnych funkcji programu.

Systemu parkingowego NicePark

PŁATNOŚCI

Aplikacja Payment Manager umożliwia naliczanie i pobór opłat, w tym także rabatowanie i wydruk biletu w zamian za zgubiony. Współpracuje ze skanerem biletów, czytnikiem kart abonamentowych oraz drukarką fiskalną. Operator po otrzymaniu biletu od kierowcy skanuje go i pobiera kwotę, która wyświetli się na ekranie lub udziela rabatu. Opłacony bilet staje się biletem wyjazdowym. Płatności za postój pojazdu można dokonać także w kasie automatycznej bez udziału operatora. System NicePark umożliwia podłączenie dowolnej ilości kas automatycznych.

Systemu parkingowego NicePark

WYJAZD

Elementami wyjazdu są - analogicznie do wjazdu – terminal, szlaban wyjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. Aktywacja terminala następuje dopiero po najechaniu pojazdem na pierwszą pętlę. Kierowca może wówczas użyć karty zbliżeniowej lub wsunąć bilet do czytnika. Może także skontaktować się z obsługą naciskając przycisk info (opcja). Szlaban otworzy się po zeskanowaniu opłaconego biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty. Jeżeli pojazd przejedzie pod szlabanem, zamknie się on automatycznie dzięki sygnałowi z drugiej pętli indukcyjnej. Jeżeli bilet jest nieopłacony lub czas na wyjazd upłynął na wyświetlaczu terminala pojawi się odpowiedni komunikat a szlaban pozostanie zamknięty.

Systemu parkingowego NicePark

Przykładowe zestawy systemu parkingowego NicePark

Zestaw STANDARD

Systemu parkingowego NicePark

Terminal wjazdowy 1 szt., terminal wyjazdowy 1 szt., szlaban 2 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ).
Opcjonalnie: Kasa automatyczna

Zestaw BASIC

Systemu parkingowego NicePark

Terminal wjazdowy 1 szt., szlaban 2 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ).
Opcjonalnie: Moduł PARK EXITPAY

Zestaw SINGLE

Systemu parkingowego NicePark

Terminal wjazdowy 1 szt., terminal wyjazdowy 1 szt., szlaban 1 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ), jednokanałowy detektor pętli indukcyjnej 1 szt.
Opcjonalnie: Kasa automatyczna

Zestaw ECO

Systemu parkingowego NicePark

Terminal wjazdowy 1 szt., szlaban 1 szt., serwer PARK SERVER 1 szt. (zawiera oprogramowanie PARK SOFT oraz skaner biletów PARK READ), jednokanałowy detektor pętli indukcyjnej 1 szt.
Opcjonalnie: Moduł PARK EXITPAY

      2007 Copyright © TRYMER